top of page

כולנו שליחים


דבר תורה לפרשת חיי שרה מאת הרב שלום שפירא

מי לא פגש אותם, את שלוחי הרבי מליובאוויטש הפזורים ברחבי העולם? אם זה בטיול פוסט-צבא, או בנסיעת עסקים בחור כלשהוא בעולם. חיפשת אוכל כשר והם היו שם, או כל דבר אחר שהיית צריך, והם היו שם עם כל הלב עבורך.

אותם יהודים שקבעו את חייהם וחיי משפחה בארץ ניכר, ללא צרכים בסיסיים ליהודים דתיים. וזו משרה לכל החיים... במילה אחת, השלוחים.

בימים אלו ממש, מתקיים כינוס השלוחים העולמי השנתי, בחצר בית מדרשו של הרבי מליובאוויטש שבברוקלין, ניו יורק. כ-4,000 שליחי הרבי, המהווים נקודות אור בכל העולם כולו, מתכנסים לסופשבוע של התחזקות במרכז חב"ד העולמי.

*

כיהודים, החיים שלנו סובבים סביב התורה בכלל, ובפרט סביב הפרשה בתורה אותה אנו קוראים באותו הזמן בו אנו נמצאים. מעניין מאוד, הפרשה אותה נקרא השבת בבית הכנסת, מספרת לנו על שליח, שהוא למעשה השליח הראשון בתורה.

אליעזר, עבד אברהם, נשלח על ידי אברהם למצוא שידוך עבור יצחק בנו. אליעזר יוצא לדרכו כשהתפקיד שלו היה מאוד מוגדר. אבל את הדרכים לביצוע המשימה הוא היה צריך להגות בעצמו.

הוא מגיע לארם-נהריים ועושה לעצמו סימן: הוא יבקש מאחת הנערות לשתות, והנערה שתציע להשקות גם את הגמלים, היא הנערה המיועדת ליצחק. ואכן כך היה, רבקה ירדה לבאר לשאוב מים ולבקשת אליעזר היא נענתה ואף השקתה את גמליו. לאחר שבירר שהיא אכן עונה על הדרישות של אברהם, נפגש אליעזר עם משפחתה של רבקה ולוקח אותה אל אברהם אדונו.

הסיפור הזה מבטא רעיון יסודי וחשוב מאוד בעניין השליחות: מצד אחד, השליח נחשב כמו המשלח. מבחינה הלכתית הוא מקבל את כוחו של המשלח ועומד במקומו ממש. כך למשל, הוא יכול לקדש אישה עבור המשלח! כך שלמעשה כל מציאותו היא מציאות המשלח והוא בטל אליו לגמרי.

אך מצד שני, השליח צריך להיות אדם עצמאי במחשבותיו. נדרשת ממנו הפעלת ההיגיון האישי שלו, בכדי להגות את התכנית הטובה ביותר לביצוע השליחות בשטח.

אותה ניגודיות, נמצאת בשליחות של כל אחד ואחת מאיתנו. כל יהודי נמצא בעולם הזה על תקן של שליח. יש לנו שליחות עם מטרה ברורה ויעדים מוגדרים מראש: לגלות בעולם הזה את אור ה' המסתתר בתוך כל פרט בבריאה, ולמעשה להביא את הגאולה השלימה, בה יתגלה כבוד ה' בעולם, בתכלית השלימות.

זוהי השליחות של כל אחד מאיתנו. וגם כאן, המטרה ברורה, אך יחד עם זאת – התפקיד שלנו הוא להיות עצמאים לגמרי ולמצוא בעצמנו את הדרך הטובה ביותר למילוי השליחות והבאת הגאולה.

הדוגמאות לכך הם מכל פרט בחיינו. בחיי הכלל זה יכול להיות קהילה שמתארגנת לבניית בית כנסת. זו המטרה המוגדרת. אך הדרך לכך והאופן בו יגיעו למטרה – תלויים לגמרי בהם. דווקא בניצול מלא של השכל והכישרונות שניתנו להם, יוכלו להגיע לתוצאות נפלאות.

בחיי הפרט זה יכול להיות אב משפחה שמשקיע בחינוך ילדיו. זו המשימה שלו, זו השליחות שלו. אך הדרך והאופן בהם יחנך את בניו, תלויים בו. הוא ישתמש בהיגיון שלו, יתייעץ, וכך ישיג את המטרה הרצויה באופן הטוב ביותר.

שליחי הרבי, ובעצם כולנו, נשלחנו בכדי להביא את המשיח, את הגאולה. אז נכון, הדרך לכך היא קיום התורה והמצוות, והפצת האור בכל סביבתנו. הדרך לכך? תלויה בנו, לגמרי.

והזכות היא עצומה: לא רק שאנו מהווים חלק מהשליחות העצומה הזו באופן כללי, אלא כל כוחותינו וכל כישרונותינו מנוצלים ונעשים חלק מהשליחות הקדושה הזו.

שבת שלום

מוקדש לזכות שמואל בן פנינה ושלום דובער בן העניא לרגל יום הולדתם כ"ב מר-חשון, שיזכו לשנת הצלחה בכל, ובמילוי השליחות "לקבל פני משיח צדקנו".


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page